Botnet атаки към WordPress сайтове (xmlrpc.php атака)

Botnet атаки към WordPress сайтове (xmlrpc.php атака)
  • 28
    сеп.
  • Image

Botnet атаки към WordPress сайтове (xmlrpc.php атака)

В последните месеци се наблюдава огромна активност на ботнет атаки към сайтове с произволни версии на WordPress. Атаката използва POST /xmlrpc.php, като по този начин, чрез многобройни заявки, затормозява работата на целия уеб сървър. Проблемът е, че дори да ограничите...

Read More