Какво точно е уеб-хостинг?

Какво точно е уеб-хостинг?

Какво точно е уеб-хостинг?

Всеки сайт съществува в папка (или директория) на компютър някъде по света. Ние използваме имена на домейни като Google.com или Bul.net за да насочим нашите браузъри към мястото, където се съдържат тези папки.

Как да разберем какъв уеб-хостинг е необходим за нашите нужди?

Съществуват 3 основни типа уеб-хостинг:

1. Споделен хостинг (shared hosting)

2. Виртуален сървър (Virtual Private Server – VPS)

3. Нает сървър (Dedicated Server)

Каква е разликата между споделения хостинг и виртуалните сървъри?

Споделеният хостинг е като да държите Вашият уеб-сайт на един компютър, заедно с много други сайтове. В общия случай, Вие споделяте един и същи IP адрес. Уеб-сървър софтуерът (обиновено Apache), насочва заявките към различните директории, в зависимост от използвания домейн.

За какво е подходящ Споделеният хостинг?

Ако имате сравнително прост уеб-сайт, може би от няколко HTML странички, Споделеният хостинг е идеално решение. Той е много евтин. Ако обаче изискванията Ви с времето нарастват, трябва да помислите за друго, по-мощно решение. Хостингът не е само размер на дисковото пространство. Уеб-апликациите като WordPress, изискват памет, както и други системни ресурси за да работят бързо и правилно. При Споделения хостинг тези ресурси могат да бъдат ограничени.

Предложенията на Бул.нет за Споделен хостинг: http://bul.net/shared-hosting/

Кога трябва да използваме Виртуален сървър?

Виртуален сървър е все едно да имаме своя операционна система за сайта, но споделяйки физическия хардуер. Тъй като повечето от сървърните хардуери са от много висок клас, Виртуалните сървъри са идеална опция за повечето средно големи уеб-сайтове. Ако Вашият сайт използва някаква апликация свързана с База Данни, като WordPress или Magento, Вие трябва да помислите за VPS. Напредъкът на облачните технологии направиха Виртуалните сървъри идеалното решение за хостинг на повечето малки до средни онлайн бизнеси.

Предложенията на Бул.нет за VPS: http://bul.net/virtual-servers/

Кога ни трябва Нает сървър?

Наетият сървър е точно това: имате истински физически сървър само за Вас. В повечето случаи той може да се менажира от хостинг компанията. Пазенето на самият сървър във Ваш офис е много сложна задача, да не говорим за големите разходи. Наети сървъри трябва да се използва за сайтове с голямо натоварване. Но отново, развитието на облачните технологии, започва да измества нуждите от Наети сървъри към използването на облачни конфигурации.

Облачни сървъри (Cloud Servers)

Възможно е да имате много на брой Виртуални сървъри, всичките свързани помежду си, като това генерира отлична продуктивност и производителност, в сравнение с Наетите сървъри. В общия случай, с нарастването на сайта Ви, отделните елементи от него се разделят на различни VPS в облачната инфраструктура. Например Базата Данни на едно място, статичните файлове – на друго, обработката на PHP на трето и т.н. По този начин може лесно да се изгради система за балансиране на натоварването. Както сами разбирате, това може да стане много бързо – много сложно! За това е важно да изберете подходящия технологичен партньор, който да задоволи вашите нарастващи нужди.

В Бул.нет ние предлагаме експертна консултантска помощ относно това как се изграждат, поддържат и оперират Вашите уеб-проекти.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.