Каква е разликата между OpenVZ и KVM?

Каква е разликата между OpenVZ и KVM?

Каква е разликата между OpenVZ и KVM?

Тъй като Бул.нет предлага и двете решения на своите клиенти, е добре да разясним каква всъщност е разликата между тези виртуализации. Накратко: OpenVZ използва споделени ресурси, а KVM е пълна виртуализация. Няма да подхващаме техническите подробности, а ще обясним с прост език разликите.

И така, нека започнем с OpenVZ:

OpenVZ е контейнер базирана виртуализация за Linux, т.е. една Операционна Система (ОС) поделя ресурсите си между части от нея (контейнери), които имат собствено софтуерно обкръжание. Тъй като тази виртуализация се извършва на ниво ОС , голяма част от ресурсите вече съществуват на сървъра Домакин, и те се използват от контейнерите Гости. Това е така, защото те споделят едно и също Linux ядро. Всеки един контейнер е изолиран изцяло от останалите и работи самостоятелно и сигурно, изпълнява отделни апликации, може да бъде рестартиран независимо, и естествено, притежава собствен административен (root) достъп, потребители, IP адреси, памет, процеси, файлове, апликации, системни библиотеки и конфигурационни файлове. По този начин ресурсите се използват по-ефективно, но от друга страна не може да се стартират различни ОС, като Windows и Linux едновременно.

От гледна точка на хостинга компанията, OpenVZ уплътнява по-добре хардуерния ресурс на сървъра Домакин. За крайнията потребител пък е лесно инсталирането, тъй като има много предварително подготвени ОС темплейти за всички видове дистрибуции на Linux. От друга страна, недостатък е, че модулите за ядрото могат да се зареждат само в сървъра Домакин, и ако трябва нещо допълнително, е необходимо да се обърнете към администраторите.

KVM (Kernel-based Virtual Machine):

KVM  е решение за пълна виртуализация за Linux, съдържащо разширения Intel VT или AMD-V. Чрез KVM, може да има Linux и Windows виртуални машини, работещи рамо до рамо на един и същи сървър. Всяка виртуална машина има самостоятелен виртуален хардуер: собствено ядро​​, мрежова карта, диск, графичен адаптер и т.н. Тъй като тя има собствен виртуален хардуер, виртуалният сървър действа изцяло независимо.

Тъй като KVM поддържа отделни копия за всеки виртуален сървър, съответно използва значително повече ресурси, отколкото OpenVZ.

Положителни страни на KVM са, че всички приложения работят все едно на нает сървър, използват собствено ядро, и притежават гъвкави възможности за мигриране.

Това се постига с цената на повече ресурси, необходими за сървъра Домакин, което пък означава и малка загуба на ефективността на реалния хардуер.

В заключение: когато се чудите каква виртуализация да изберете, първо си задайте въпроса какво ще работи на сървъра Ви? Ние можем да Ви помогнем с правилния за Вас избор. Обърнете се към нас за консултация.

Предложенията на Бул.нет за VPS: http://bul.net/virtual-servers/

OpenVZ wiki: http://openvz.org/Main_Page

KVM wiki: http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.