2014 дойде с нови правила на ICANN и регистраторите

2014 дойде с нови правила на ICANN и регистраторите

2014 дойде с нови правила на ICANN и регистраторите

Новите правила, които ICANN обяви през 2013 са вече в сила. От изключителна важност е собствениците на домейни да обърнат сериозно внимание на следните изисквания:

* Проверява се валидността на мейл адреса на регистранта: при закупуване на нов или трансфер на съществуващ домейн, или при промяна на имената или мейл адреса.

* Всички собственици на домейни ще получават предупреждения през определено време за това, че трябва да си проверят данните за Административния, Техническия и Счетоводния контакти.

* Същото важи и за WHOIS. От съществено значение е данните да са коректни, защото при неполучаване на отговор в рамките на 15 дни, регистраторът е длъжен да спре домейна и да го постави в ClientHold режим, което означава неактивен домейн.

* Този процес се отнася до всички домейн зони (gTLDs). Той няма отношение към вече съществуващите имена, докато не се налага тяхната модификация и подновяване.

За по-подробна информация, моля, прочетете ICANN’s Registrant’s Benefits and Responsibilities page.

Също така страницата на ICANN за registrant education.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.